Open Society Foundation Scholarship

Dĺžka: 10 mesiacov až 3 roky)

Krajina: Veľká Británia, USA

Určené pre: študentov 2. ročníka gymnázií a sexty (niektorých aj 1. ročníka a kvinty) osemročných gymnázií a lýceí

Štipendium pokrýva: školné na prestížnej súkromnej škole, vreckové 1800 dolárov na 10 mesiacov

Nevyhnutné poplatky: 3 300 eur (v sume je zahrnutá letenka, úvodná orientácia, školské pomôcky)

Očakávané náklady: 100 – 200 eur

Bývanie: host rodina/internát

Deadline na prihlásenie: 30. november 2015, 15:00
(more…)

Veľtrh univerzít


Kedy
: 15. november 2014

Kde: Bilingválne Gymnázium C.S. Lewisa, Bratislava

Pre koho: stredoškoláci, ktorí majú záujem o štúdium na VŠ v zahraničí

Cena: 0 eur

Deadline: treba sa zaregistorvať čo najskôr

(more…)