Open Society Foundation Scholarship

Dĺžka: 10 mesiacov až 3 roky)

Krajina: Veľká Británia, USA

Určené pre: študentov 2. ročníka gymnázií a sexty (niektorých aj 1. ročníka a kvinty) osemročných gymnázií a lýceí

Štipendium pokrýva: školné na prestížnej súkromnej škole, vreckové 1800 dolárov na 10 mesiacov

Nevyhnutné poplatky: 3 300 eur (v sume je zahrnutá letenka, úvodná orientácia, školské pomôcky)

Očakávané náklady: 100 – 200 eur

Bývanie: host rodina/internát

Deadline na prihlásenie: 30. november 2015, 15:00
(more…)

TalentGuide

TalentguideKedy: január – jún 2015

Kde: online alebo offline, úvodné a záverečné stretnutie v Bratislave

Pre koho: aktívni študenti, ktorí maturujú v roku 2017 alebo 2018 (1. a 2. trieda stredných škôl a gymnázií, kvinta a sexta osemročných gymnázií, druhý a tretí ročník bilingválnych gymnázií)

Cena: 0 eur

Deadline: 15.11.2014

(more…)