Profesia Days

profesiadaysKedy: 25. – 26. február 2015

Kde: Incheba Expo aréna, Bratislava

Pre koho: každý, kto sa zaujíma o prácu počas či po štúdiu

Cena: 0 eur

Deadline: netreba sa vopred registrovať

(more…)

TalentGuide

TalentguideKedy: január – jún 2015

Kde: online alebo offline, úvodné a záverečné stretnutie v Bratislave

Pre koho: aktívni študenti, ktorí maturujú v roku 2017 alebo 2018 (1. a 2. trieda stredných škôl a gymnázií, kvinta a sexta osemročných gymnázií, druhý a tretí ročník bilingválnych gymnázií)

Cena: 0 eur

Deadline: 15.11.2014

(more…)

Veľtrh univerzít


Kedy
: 15. november 2014

Kde: Bilingválne Gymnázium C.S. Lewisa, Bratislava

Pre koho: stredoškoláci, ktorí majú záujem o štúdium na VŠ v zahraničí

Cena: 0 eur

Deadline: treba sa zaregistorvať čo najskôr

(more…)

Hlava vo svete, srdce na Slovensku

Kedy: 26.6. 2014 od 9:00 do 13:00

Kde: Connect Coworking, Páričková 18, Bratislava

Pre koho: stredoškoláci, ktorí sa chcú dozvedieť viac o štúdiu v zahraničí a neziskových organizáciách, v ktorých by mohli participovať

Cena: 1 euro

Deadline: registrovať sa treba čím skôr, kapacita je obmedzená

(more…)

Study Abroad Workshop Volume 2.0

Kedy: 17.12. 2013, 16:00

Kde: Obchodná akadémia, Watsonova 61, Košice

Pre koho: pre štredoškolákov, ktorí sa chcú dozvedieť informácie o možnostiach univerzitného štúdia v zahraničí

Cena: 0 eur

Deadline: deadline bude upresnený, počet miest je obmedzený

(more…)

TalentGuide

Kedy: 1.1. – 30.6. 2014Talentguide

Kde: internet

Pre koho: študenti stredných škôl, gymnázií, ktorí maturujú najskôr v roku 2015 a majú záujem rozvíjať svoj talent a hlásiť sa na zahraničné univerzity

Cena: 0 eur

Deadline: 30.11. 2013

(more…)

Leaf Summer Leadership Camp

Boli to tri roky, čo som si na internete vyhľadal Mestský parlament mladých hl. mesta SR Bratislavy. Po tom, čo som sa začal aktívne zapájať do aktivít tejto skvelej skupiny ľudí, sa začala nová etapa môjho života. Počase si kamaráti „parlamenťáci“ založili občianske združenie ID Space Team, s ktorým som začal pracovať na projekte Rozbaľ to, Bratislava! Počas tejto činnosti som spoznal nespočetné množstvo zaujímavých a významných ľudí na Slovensku, o ktorých sa človek nedozvie v televízii.

A práve jeden z nich mi jedného dňa napísal, či sa nechcem zúčastniť akéhosi LEAF Leadership Campu. (more…)