Študentské Voľby

 

Ďakujeme, Študentské voľby!

Po školskom roku 2018/2019 sme sa ako občianske združenie rozhodli ostať plne apolitickou organizáciou, a preto ako Pre Stredoškolákov v projekte Študentské voľby nepokračujeme. 

Študentské voľby však budú naďalej fungovať ako samostatná organizačná jednotka. Všetkým zapojeným držíme palce a tešíme sa na ďalšie ročníky. 

 

Viac o Študentských voľbách nájdete na www.studentskevolby.sk. V prípade potreby kontaktujte organizátorov projektu na martin@rmbrk.sk.

 

Za podporu v projekte ďakujeme Bratislavskému samosprávnemu kraju.