Presko o 5 je projekt, ktorý dovoľuje stredoškolákom zažiť diskusie s odborníkmi na rôzne témy aj počas pandémie. Víziou Preska o 5tej je v stredoškolákoch vzbudiť záujem o rozmanité témy a vytvoriť priestor s uvoľnenou atmosférou, kde sa každý z nás môže slobodne pýtať na čokoľvek, čo ho zaujíma.

Tento projekt sa zameriava na témy, ktoré sú pre stredoškolákov dôležité. Už sme robili diskusie o tom ako zlepšiť školy, ako byť aktívnym stredoškolákom, alebo o kritickom myslení.

Ak sa chceš zúčastniť na ďalšej diskusií, daj follow na náš Instagram. Posielame tam všetky nové podujatia, ktoré robíme.