Zásady ochrany súkromia na prestredoskolakov.sk

Občianske združenie Pre Stredoškolákov, so sídlom Pri Tehelni 9, 851 10, IČO: 42 265 754, zapísané v Registri občianskych združení MV SR pod č. VVS/1-900/90-39915 (ďalej len „Pre Stredoškolákov“) sa pri svojom poslaní sprostredkovať svet vzdelávacích príležitostí pre všetkých stredoškolákov riadi hodnotami demokracie, zodpovednosti a transparentnosti a presvedčením, že mladí ľudia dokážu samostatne prijímať rozhodnutia pre svoju budúcnosť, ktoré sa prejavujú aj v našich zásadách ochrany súkromia.

Svoje poslanie združenie napĺňa prostredníctvom webovej stránky prestredoskolakov.sk, profilov na sociálnych médiách – facebooku, instagrame, linkedine – komunikačných aktivít (podujatí, newsletterov a i.) a vzdelávacích programov a pri týchto príležitostiach nevyhnutne spracúva aj osobné údaje mladých ľudí, aby mohli sprostredkovať informácie o príležitostiach aj svojim známym a priateľom.

Zároveň poskytujeme aj možnosť vypnúť takéto spracúvanie a informujeme o digitálnych právach prístupu k osobným údajom, ich opravy a vymazania.

Tieto zásady upravujú, aký rozsah osobných údajov Pre Stredoškolákov spracúva, za akým účelom a na akom právnom základe, kde sa môžu nachádzať a ako k nim môžete pristupovať. V týchto zásadách sa osobnými údajmi majú na mysli údaje v zmysle nariadenia EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

V prípade potreby nás kontaktovať, oslovte prosím Adama Agnera, štatutára Pre Stredoškolákov emailom na: adam@pres.sk

Aké údaje spracúvame, za akým účelom, a na akom základe  

Keď navštevujete prestredoskolakov.sk

Pre účely zlepšovania stránky a ochranu pred automatizovanými útokmi na internete na základe nášho oprávneného záujmu na bezpečnosti a vylepšovaní našich služieb používame Google Analytics a nástroje WordPressu, ktoré sledujú Vašu IP adresu a čas pripojenia.

Pre účely zdieľania obsahu a na základe nášho súvisiaceho oprávneného záujmu používame na Facebooku Facebook Connect.

Za účelom zlepšenia našich služieb a na základe nášho súvisiaceho oprávneného záujmu naša stránka zbiera cookies. Existuje viacero možností, ako spravovať alebo obmedziť to, ako my a naši partneri využívame cookies:

 • Nastavenia prehliadača: hoci väčšina prehliadačov má základné nastavenie, ktorým akceptujú cookies, ich nastavenia umožňujú, aby ste si vymazali alebo odmietli cookies. Musíme vás však upozorniť, že v tomto prípade nemusia niektoré poskytované služby riadne fungovať.
 • Tretie strany: na obmedzenie cookies sa dajú využiť riešenia tretích strán, napríklad na stránke optout.aboutads.info.
 • Vlastné riešenia partnerov: na obmedzenie cookies tiež možno využiť riešenia ponúkané jednotlivými partnermi, ktorí sú uvedené nižšie.

Keď sa prihlásite na odber newsletteru

Na vykonávanie našej činnosti a teda na šírenie informácií o príležitostiach a zdieľanie informácií o možnostiach na základe Vášho súhlasu využívame, okrem iného, zhrnutie cez mesačný e-mailom zasielaný newsletter. Do databázy ukladáme informácie ohľadom e-mailovej adresy, mena a priezviska. Svoj súhlas s takýmto spracovaním a zasielaním newsletteru môžete kedykoľvek odvolať.

Keď sa prihlásite na naše podujatia a programy

Na vykonávanie našej činnosti a teda tvorenie programov a verejných podujatí pre študentov a aj širokú verejnosť ponúkame možnosť online registrácie. Cez registračný formulár účastník uvádza svoj e-mail, meno a priezvisko. Tieto údaje používame v súvislosti s aktivitami spojenými s podujatiami a programami na základe nášho oprávneného záujmu na organizovaní týchto podujatí. Na e-mail zasielame iba informácie, ktoré súvisia s konkrétnym programom či podujatím.

Fotografie a stream z podujatí

Za účelom ďalšej propagácie podujatí a projektov Pre Stredoškolákov zbierame na podujatiach obrazovo-zvukové záznamy osôb (fotografie a videá) na základe nášho oprávneného záujmu na šírení informácií o Pre Stredoškolákov. O tomto spracúvaní osobných údajov na podujatiach informujeme a vyhovieme každej žiadosti o nezverejnenie uvedeného záznamu zaslanej prostredníctvom e-mailu alebo Facebooku.

Keď nás podporíte cez darovací portál Darujme.sk

Za účelom uzavretia darovacích zmlúv a z dôvodu výkonu týchto zmlúv s Vami spracúvame informácie o darcoch, a to výšku daru, spôsob platby, meno, priezvisko a e-mail. Darcov kontaktujeme prostredníctvom e-mailu za účelom podania informácií o našich nových aktivitách.

Ako dlho uchovávame Vaše údaje

Za účelom našej činnosti údaje spracúvame po dobu piatich rokov alebo v prípade spracúvania údajov na základe súhlasu do jeho odvolania dotknutou osobou.

Komu môžu byť poskytnuté Vaše osobné údaje

Vaše osobné údaje môžu byť okrem spracúvania dobrovoľníkmi pre Stredoškolákov poskytnuté aj nasledujúcim spoločnostiam (aplikáciám), z ktorých niektoré môžu spracúvať osobné údaje mimo územia EÚ, najmä na území Spojených štátov amerických na základe legislatívy Privacy Shield. Pre ďalšie informácie v tomto smere sa prosím obráťte aj na ich jednotlivé zásady ochrany súkromia.

 • Prevádzkovatelia sociálnych médií
  • Facebook: Bližšie informácie o ochrane súkromia nájdete tu, pričom odmietnuť cookies môžete tu,
  • Instagram,
  • Linkedin.
 • Prevádzkovatelia dotazníkových a e-mailových aplikácií
  • Typeform,
  • Mailchimp,
  • Google: Bližšie informácie o ochrane súkromia nájdete tu, pričom odmietnuť cookies môžete tu.
 • Prevádzkovateľ cloudových kancelárskych aplikácií:
  • Google Suite
 • Prevádzkovateľ darovacieho portálu
  • Centrum pre filantropiu

Záruky bezpečnosti

V Pre Stredoškolákov osobné údaje spracúvajú výhradne dobrovoľníci, ktorí sú poučení o ochrane súkromia. Používame politiku silných hesiel a iné primerané technické opatrenia na ochranu Vašich osobných údajov.

Vaše práva

Medzi Vaše práva v súvislosti so spracovaním osobných údajov patria predovšetkým nasledujúce:

 • právo požadovať potvrdenie o tom, či a prečo spracúvame Vaše osobné údaje a získať kópiu týchto údajov,
 • právo požadovať, aby sme opravili Vaše nesprávne alebo neúplné osobné údaje,
 • právo požadovať výmaz osobných údajov, prenos osobných údajov, alebo zastavenie spracovania údajov, napríklad, ak osobné údaje už nie sú potrebné pre deklarované účely spracúvania,
 • právo namietať spracovanie údajov, ak sa spoliehame na oprávnené záujmy ako právny základ spracúvania,
 • ak sa spoliehame na Váš súhlas ako právny základ spracúvania údajov, právo kedykoľvek odvolať takýto súhlas, pričom odvolanie súhlasu nemá vplyv na spracovanie údajov pred odvolaním súhlasu,
 • právo podať sťažnosť na príslušný dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Ak si želáte uplatniť niektoré zo svojich práv, môže tak urobiť zaslaním emailu na info@pres.sk  a my Vašej žiadosti vyhovieme v zmysle našich zákonných povinností.