Kontaktuj nás na ktorýkoľvek z uvedených mailov, ak sa chceš k nám pridať či odporučiť nám podujatie alebo program!

Info
info@pres.sk

Náš tím

Teodor Hasala – riaditeľ
teodor@pres.sk

Adam Agner štatutár
adam@pres.sk

Laura Lacinová – marketingový tím
laura@pres.sk

Karolína Pokorná – komunitný tím
kaja@pres.sk

Emily Furinda – projekt Presko o 5tej
emily@pres.sk

Projekt Kompas
kompas@pres.sk

Projekt Kariérny deň
kariernyden@pres.sk

Projekt Buddík
buddik@pres.sk

Spĺňame štandardy kvality práce s dobrovoľníkmi

Za podporu ďakujeme: