All posts by Martin Kuštek

Simulované Študentské voľby do orgánov samosprávnych krajov 2017

Občianske združenie PS vzniklo v roku 2012 na bilingválnom gymnáziu C. S. Lewisa ako skupina stredoškolákov zaujímajúcich sa o granty...