Pojem placebo stál vždy v mojej hlave na križovatke. Nikdy som nevedela, či sa dá jeho význam považovať za pozitívny alebo negatívny.  Nikdy som mu celkom nerozumela. Zbraň farmaceutov, ktorá vyhrala nad nejednou chorobou a neraz dostala aj mňa…

Tajomstvo placebo efektu spočíva v sile a nastavení nášho myslenia.  Webový magazín Invivo uverejnil na svojej stránke štúdiu o skúmaní mozgov pacientov s Parkinsonovou chorobou, ktorým bolo podávané placebo. Neurológovia zistili, že títo pacienti reagovali uvoľňovaním rovnakého množstva dopamínu (pozn. redakcie – chemická látka, riadiaca motorické funkcie mozgu) ako tí s aktívnym liekom. Medzi základné mechanizmy placeba sa radí aj opioidný účinok. Preto je dôležité podotknúť, že ak pacienta „vylieči“ placebo, neznamená to, že sa problém nachádzal jedine v jeho mysli.

 

Mojím záchranným lanom v ťažších situáciách bola vždy veta: Všetko je v hlave. Vtedy sa vždy upokojím a uvedomím si, že ja riadim svoju hlavu, nie ona mňa.  

Alfou a omegou celého bytia sme práve my, postoj, ktorý zaujmeme k danej okolnosti. Život je práve z desiatich percent o situáciách a z deväťdesiatich percent o tom, ako na ne zareagujeme. Preto sa pri téme fyzického zdravia dotýkame aj toho duševného.

V 21. storočí dobýjajú svet civilizačné choroby. V tom istom storočí navštevuje každý tretí občan USA psychológa. Tlak spoločnosti nás čoraz častejšie privádza do hraničných situácií akou je napríklad stres. Práve ten oslabuje imunitný systém, ovplyvňuje mnohé choroby, od porúch krvného tlaku cez astmu až po úzkostné poruchy. Stres dokáže v niektorých prípadoch privodiť závažné symptómy od slabosti po slepotu alebo až ochrnutie. Niekedy už zmena stresového prostredia za prostredie všeobecne spájané s liečením dokáže okamžite znížiť hladinu stresu a tým pádom vyvolať placebo efekt.

Významnú úlohu v placebo efekte zohráva sugescia a sila očakávania. V tejto forme liečenia sa už však pohybujeme v alternatívnej medicíne. Sugesciu demonštruje hypnóza. V početných kontrolovaných experimentoch vedci pomocou nej opakovane vyvolali halucinácie, stratu pamäte, obnovenie spomienok, vytvorenie falošných spomienok, či dokonca spirituálne zážitky. Okrem toho, v lekárskej praxi hypnóza účinne pomáha skoncovať s fajčením, fóbiami, alebo (v extrémnych prípadoch, pokiaľ pacientovi nie je možné podať štandardnú anestéziu) nahradzuje anestetiká pri operáciách. Hypnóza nie je forma spánku. Zhypnotizovaný subjekt zostáva celkom pri vedomí, má upriamenú ale zúženú pozornosť a ľahšie prijíma sugescie. A hoci sa hypnóza niekedy považuje za zmenený stav vedomia, väčšina výskumov ukazuje, že rôzne úrovne hypnózy sa fyziologicky neodlišujú od bdelého stavu. U vysoko sugestívnych ľudí bolo preukázané, že v stave hypnózy do väčšej miery aktivujú časť mozgu zodpovednú za predstavy a vymýšľanie si bez ozajstnej zmeny vnímania.

Placebo efekt teda nemožno označiť len v rovine užívania tabletiek, pri ktorých má  viera v uzdravenia sa silnejší účinok ako samotné liečivo. Nie je len reklamou farmaceutických spoločností. Placebo je cesta modernej alternatívnej medicíny, ktorá sa môže stať aj našou cestou ku zdraviu, ak ju správne pochopíme a uchopíme.

Posted by admin