Pod vedením skúseného lektorského tímu a odborníkov/čok sa môžeš na akcii intenzívne venovať 3 oblastiam:

– Tréning kritického myslenia – Naučíš sa, ako skúmať informácie a rozlišovať fakty od názorov, pravdu od dezinformácií či spoľahlivé zdroje informácií od nedôveryhodných.

– Mediálna gramotnosť – Spoznáš proces vytvárania mediálneho obsahu a spôsoby, ako informácie z médií analyzovať a chápať.

– Politická gramotnosť – Naučíš sa orientovať sa vo svete politického a spoločenského života a spoznáš cesty, ako byť jeho dôležitou súčasťou.

Program podujatia bude zahŕňať interaktívne workshopy, diskusie so zaujímavými hosťami, ale aj zaujímavý voľnočasový program. Pre ľudí, ktorých zaujíma okrem vzdelávania a debata prezradíme, že sa toto podujatie bude odohrávať paralelne s našou debatnou akadémiou. Stretnete preto tiež veľa debatérov a debatérok vo voľnom čase, ale aj pri spoločných aktivitách.

Lektorský tím, zaujímavosti a novinky z príprav programu či dôležité informácie o letnej škole budeme zverejňovať nielen na FB, ale aj na webe:sda.sk/letnaskola

 

 

LINK NA UDALOSŤ