Jedinečná príležitosť pre dobrovoľníkov – možnosť viesť mimoškolské krúžky
letnej škole Teach for Slovakia!

Rád sa venuješ deťom alebo im vymýšľaš aktivity? Chceš v lete pomáhať deťom,
ktoré často okolo seba nemajú podnetné prostredie? Ak si na tieto otázky
odpovedal kladne, letná škola Teach for Slovakia je tá správna príležitosť pre
teba!
O čo sa jedná?
Program Teach for Slovakia každý rok v lete organizuje školu, ktorá žiakom
pochádzajúcich z málo podnetného prostredia, ponúka zmysluplne vyplnený čas
počas prázdnin. Títo žiaci tak dostávajú príležitosť pod vedením nových učiteľov,
účastníkov programu Teach for slovakia, pracovať na svojej motivácii, správaní či
akademických výsledkoch počas doobedných školských hodín.
Príležitosť rozvíjať žiakov zaujímavým poobedným programom a krúžkami však
ponúkame práve dobrovoľníkom .

Letná škola je obsahovo rozdelená na dva bloky:
1. Vyučovanie doobeda
Počas doobedia (8:00-12:00) bude prebiehať vyučovanie učiteľmi Teach for
Slovakia (Matematika, Anglický jazyk, Veda, Sociálne vedy)
2. Krúžky poobede
Poobede budú prebiehať krúžky vedené dobrovoľníkmi.
Čo vedenie krúžkov obnáša?
Krúžok si môžu dobrovoľníci zvoliť podľa vlastných preferencií, čo považujú za
svoju silnú stránku či talent, ktorý takto chcú odovzdať ďalej (divadelný,
čitateľský, vedecký, matematický, prírodovedecký, mediálny, tanečný, umelecký)

Kedy a kde?
16.7-1.8.2018
(od pondelka do piatku, víkendy nie)
Letná škola sa bude odohrávať v Bratislave
Dobrovoľníci by zodpovedali za prípravu a vedenie krúžku na Letnej škole v čase
od 12:30-14:00 to znamená, že účasť dobrovoľníka je potrebná v čase od 12:00-
14:30 .

Náplň práce dobrovoľníka:
Potrebujeme dobrovoľníkov pre 8 krúžkov, to zn. ponuka je pre 8 dobrovoľníkov.
V jednom krúžku je okolo 20 žiakov vo veku 7-14 rokov.
– Naplánovanie a príprava krúžku
– Realizácia krúžku počas všetkých 12 dní v stanovenom čase
– Stanovenie si cieľov na konkrétny krúžok a skupinu žiakov
– Zabezpečovanie a realizácie aktivít, dohliadnutie na plnenie cieľov
– Spolupráca s inými dobrovoľníkmi a vedením Letnej školy
– Prezentácia výstupov z krúžku na záverečnom ceremoniály Letnej školy
– Účasť na úvodnom tréningu dobrovoľníkov

Požiadavky na dobrovoľníka:
– Flexibilnosť
– Tímovosť
– Samostatnosť
– Chuť viesť skupinu deti v rôznom veku
– Schopnosť určovať a plniť ciele
– Chuť pracovať so žiakmi, ktorí pochádzajú z málopodnentého
prostredia
– Schopnosť motivovať a vytvárať kultúru úspechu
– Angličtina- konverzačná úroveň

Čo ponúkame
– Priestor na rozvoj svojich osobnostných a praktických zručností
v náročnom prostredí
– Práca s deťmi- možnosť pracovať a mať dopad na deti, ktoré
pochádzajú z málo podnetného prostredia
– Získanie nových praktických pracovných skúseností (vedenie skupiny,
plánovanie cieľov)
– Dobrovoľnícka skúsenosť v medzinárodnej organizácii zameranej na
zmenu v slovenskom školstve
– Práca s inšpiratívnymi ľuďmi (účastníci programu, tréningový tím,
partneri a sponzori)
– Možnosť stretnutia so zaujímavými hosťami, ktorí pominulé roky
navštevovali Letnú školu- prezident SR, minister školstva, štátny
tajomník atď.

Výber dobrovoľníkov
V prípade, že ťa táto ponuka zaujala, odošli do 23.04.2018 motivačný list na adresu anezka.karla@teachforslovakia.sk, kde v 150 slovách uvedieš, prečo ťa táto ponuka zaujala a prečo by bola táto letná aktivita vhodná práve pre teba, stručne čo by Tvoj krúžok obsahoval.

V prípade, že máš akékoľvek otázky o tejto aktivite, neváhaj a ozvi sa priamo Anežke.

Predchádzajúce ročníky Letnej školy programu Teach for Slovakia prezrádzajú, že táto dobrovoľnícka skúsenosť je naozaj nezabudnuteľným zážitkom tak pre deti, ako samotných dobrovoľníkov a účastníkov programu Teach for Slovakia.

Citáty minuloročných dobrovoľníkov:
„Práca s deťmi na letnej škole mi dala príležitosť bližsie spoznať svet a skryté talenty detí z mne neznámeho sveta. Ten moment, keď môžete spolu s deťmi jasať nad tým, čo ste spolu vytvorili, je na nezaplatenie.“
Marianna

„ Vedenie krúžku bol výbornou príležitosťou otestovať vlastné limity. Pomohlo mi to otestovať moje predstavy o sebe, reflektovať svoj prístup, vystupovanie aj organizovanosť.“
Ondrej

„Veľa naučila o spolupráci, komunikácií pri organizovaní akcii a zlepšovať v
komunikovaní so skupinou.“
Miška

Posted by Veronika Ciganekova