Prihlásiť sa na Výzvu môžete zaslaním žiadosti prostredníctvom tohto ► elektronického formulára.

→ prístup do Coworkingu  nonstop (24 hodín denne),
→ vlastný pracovný stôl,
→ vlastnú skrinku na úschovu osobných vecí,
→ wifi pripojenie na internet,
→ prístup k multifunkčnému zariadeniu (tlačiareň).

Výzva je otvorená priebežne počas celého trvania Výzvy alebo do naplnenia kapacity Coworkingu AP, o čom bude verejnosť informovaná. SBA si vyhradzuje právo Výzvu kedykoľvek zrušiť alebo meniť. Bližšie informácie o poskytovanej službe s možnosťou prihlásenia sa nájdete Plnom znení výzvy.

Služba Coworking Akceleračného programu je pre nepodnikateľov zabezpečená prostredníctvom Národného projektu NPC II – BA kraj, v rámci podaktivity 1.2 Akceleračný program.

Viac informácií o Akceleračnom programe sa dočítate v Implementačnom manuáli.

 

Záujemcovia o podnikanie zbystrite pozornosť! Otvorili sme Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie podpory v rámci Akceleračného programu Národného podnikateľského centra v Bratislave – Coworking Akceleračného programu.

 

LINK