Autor svetových bestsellerov Haruki Murakami svoju dennú rutinu popisuje takto: „Zobudím sa o štvrtej ráno a nasledujúcich šesť hodín pracujem. Poobede si idem zabehať po okolí či zaplávať do miestnej plavárne (niekedy oboje). Potom si čítam a počúvam hudbu. O deviatej večer už spokojne ležím v posteli. Takto nemenne fungujem sedem dní v týždni. Kľúčová je pre mňa rovnorodosť dňa, ktorá mi sprostredkúva vnútorný pokoj a podmieňuje moju úspešnosť.“

Harukiho rutina je pre mnohých odstrašujúcim príkladom, závisiac od vašej výdrži v behu alebo plávaní. Stredoškolák venujúci sa miliónom aktivít, v ktorých množstve sa už pravdepodobne trochu stráca, si len ťažko dokáže predstaviť takýto život. Avšak spomínaný príklad nie je na zahodenie. Podstatou príbehu známeho autora je vytvoriť si pravidelnosť v každodenných činnostiach a nezabávať sa zbytočnosťami. Naopak dôležité je otvoriť sa novým podnetom a tým venovať viacej času.

VYTVOR SI NÁVYK

Pravidelnosť nepozná výhovorky. Zásadnou výhodou rutiny je možnosť vytvoriť si extra čas na vaše záľuby. Pravidelné kreslenie, písanie článkov či vytváranie nových biznis plánov znásobuje vašu šancu zlepšiť sa v danej zručnosti. Venovať im občasný záujem v dni, keď nemáme čo robiť nie je vôbec efektívne.

AKO NA TO?

Jednoduchý recept pre nadšencov, ktorí sú odhodlaní popasovať sa s (ne)zvykom.

  • Spíš zoznam svojich dnešných činností
  • Postupne vytvor rovnaký zoznam pre každý deň v týždni
  • Vyškrtni veci, ktoré negatívne ovplyvňujú tvoju produktivitu
  • Podčiarkni body, v ktorých sa venuješ svojim ZRUČNOSTIAM
  • Vytvor nový zoznam – NOVÚ RUTINU
  • Prispôsob ju svojmu životnému štýlu

Voila a tvoja rutina je na svete!

PRAVIDLO 80/20MÁŠ PROBLÉM PRIORITIZOVAŤ?

Kľúčovým faktorom v chode života je vedieť rozlišovať medzi dôležitými vecami a tými, ktoré si nevyžadujú našu pozornosť. V tejto prekérnej situácii možno aplikovať takzvaný Paretov princíp.

Toto pravidlo možno znie príliš nóbl, no funguje na jednoduchej finte. Úspešní vysokoproduktívni ľudia dokážu identifikovať 20% svojej práce, ktorá ma najväčší vplyv na dosiahnutie ich výsledku. Zo zvyšných 80% sa snažia ukrojiť a naplno sa sústrediť na to dôležité.

Aj ty sa sústreď na podnety, ktoré majú význam a hodnotu pre dosiahnutie tvojich cieľov.

PREČO (NE)MULTITASKOVAŤ?

Čoraz viac sa do popredia dostáva pojem multitasking. Snažíme sa pracovať čo najefektívnejšie, a preto robíme viacero vecí naraz.

Najnovšie výskumy ukazujú, že výsledkom multitaskingu nie je zvýšená efektivita. Faktom je, že v skutočnosti nevykonávame dve či viac činností súčasne, len rapídne rýchlo striedavo upriamujeme naše sústredenie na rôzne podnety. V takomto intenzívnom procese sa ľahko strácame a robíme chyby. Ak sa snažíte napísať e-mail a zároveň sa započúvate do zaujímavého podcastu, vaša pozornosť sa polovične zníži, keďže sa musí rozložiť medzi dve súbežné činnosti.

Nič nie je čierne a biele, rovnako aj niekoľo príkladov multitaskingu je pre človeka prospešných. Počúvanie audioknihy pri sobotňajšom upratovaní je prípad, kedy sústreďujeme rôzne vnemy súčasne a práca nám zdanlivo ubúda rýchlejšie. Vyhýbanie sa zbytočnému multitaskingu môže byť ďalším návykom na zohľadnenie.

Ak ste si dokázali uchopiť správne návyky a zaviesť v každodennom živote vyhovujúcu rutinu, ste na správnej ceste k efektívnejšiemu životu.

Andrea Ďuricová

Posted by admin