Ambasádor Pre Stredoškolákov má za úlohu rozširovať povedomie o organizácii Pre Stredoškolákov prostredníctvom propagačných materiálov, malých diskusií, workshopov na školách a projektov pre študentov stredných škôl.

Chceš byť súčasťou zmeny vo vzdelávaní, informovať svojich kamarátov o príležitostiach, projektoch a možnostiach a dostávať exkluzívne informácie z prvej ruky? Chceš, aby každý mladý človek na Slovensku mal možnosť zúčastniť sa alebo zorganizovať medzinárodnú výmenu, začať vlastné podnikanie alebo možnosť rozvinúť svoj talent? Ak áno, staň sa Ambasádorom Pre Stredoškolákov

Od Ambasádora sa očakáva zodpovedný prístup k úlohám a proaktivita. Ambasádor bude o svojich nasledujúcich plánoch a aktivitách komunikovať s vedením Pre Stredoškolákov. Pri písaní mailov či akejkoľvek inej písanej komunikácii sa očakáva použitie spisovného jazyka. Očakáva sa, že sa ambasádor zúčastní určených stretnutí.

Prihlás sa TU!

Posted by Veronika Ciganekova