Občianske združenie PS vzniklo v roku 2012 na bilingválnom gymnáziu C. S. Lewisa ako skupina stredoškolákov zaujímajúcich sa o granty a štipendiá, ktoré môžu využiť už ako stredoškoláci. Títo aktívni stredoškoláci založili webovú stránku www.prestredoskolakov.sk , ktorá združovala všetky tieto informácie a sprístupňovala ich aj ďalším, podobne zmýšľajúcim stredoškolákom. Dnes sú všetci predovšetkým na školách v zahraničí, ale ostávajú ako poradcovia.

Odvtedy neostalo len pri stránke ale združenie PS sa rozrastalo a dnes okrem webovej stránky organizujeme rôzne podujatia a zastrešujeme rôzne projekty. Podujatia, ktoré organizujeme sú tvorené formou rôznych diskusií a workshopov na témy, ktoré sa v škole nepreberajú. Okrem tohto neformálneho vzdelávania taktiež zastrešujeme programy ako BUDDÍK, kde párujeme mladších stredoškolákov so staršími aktivnymi za cieľom sebarozvíjania sa. Ďalej je to napríklad program PS Leadership Program alebo program workshopov PS na školách.

Tento rok sme sa rozhodli taktiež zastrešiť projekt Študentské voľby 2017. Túto už rozbehnutú iniciatívu sme sa rozhodli prevziať z rúk Rady mládeže Bratislavského kraja, nakoľko už aj v minulom roku sa naši dobrovoľníci aktívne spolupodieľali na organizácii volieb.

Jedným z projektov, ktoré organizujeme, je aj konferencia Na káve s možnosťami. Táto konferencia dáva stredoškolákom možnosť bližšie spoznať možnosti, ktoré sú im ponúkané, či už ide o zahraničné projekty alebo iné možnosti sebarozvoja. Na tejto konferencii, ktorá sa bude konať 27.10.2017 pre niekolko stoviek stredoškolákov z celeho Slovenska v Košiciach, by sme taktiež radi odprezentovali na tlačovej konferencii výsledky tohtoročných Študentských volieb.

Hlavným dôvodom, prečo sme sa rozhodli tento projekt zastrešiť je fakt, že myšlienka Študentských volieb korešponduje s misiou nášho občianskeho združenia. Našou snahou je podnecovať mladých ľudí na Slovensku k aktívnemu občianstvu a taktiež im dať priestor vyjadriť svoj názor na celonárodnej úrovni. Týmto projektom by sme radi podnietili diskusiu o tom, čo si mladí na Slovensku myslia, aké majú predstavy o chode štátu a jeho budúcnosti. Alebo konkrétne v prípade týchto volieb, aké majú mladí ľudia potreby A podnety na stredných školách, na ktorých študujú. Práve stredné školstvo je pritom kompetenciou samosprávnych krajov.

V súčasnosti komunikujeme s približne 260 školami o účasti na Študentských voľbách. Prvé školy v každom kraji budú mat ucast zdarma. v najbližších dňoch taktiež spúštame sériu workshopov na školách, ktorých cieľom je podnietenie stredoškolákov k občianskej angažovanosti. Budeme sa snažiť o rozvoj zručností a vedomostí o dôležitosti participácie na voľbách, dopade volieb a podobne. Workshopy budú vedené ,,jazykom mladých” v spolupráci s Inštitútom pre aktívne občianstvo.

Dúfame, že tohtoročné voľby budú mať dobrý ohlas a podnietia búrlivú diskusiu.