bisbDĺžka: 2 roky (šk.r. 2016/17 a 2017/18)

Krajina: Bratislava, Slovenská republika

Určené pre: študentov stredných škôl vo veku od 16 rokov; slovenské občianstvo, výborná znalosť angličtiny, študijný priemer do 1,3

Štipendium pokrýva: 100% školného

Očakávané náklady: 100 – 175 eur mesačne (ak potrebujete bývanie na internáte)

Deadline na prihlásenie: 26. február

Charakteristika:

The British International School Bratislava poskytuje štipendium na štúdium na svojom International Baccalaureate Diploma Programme v Bratislave. Je to akademicky náročný dvojročný vzdelávací program so záverečnými skúškami (ekvivalentnými slovenskej maturite), ktoré pripravujú študentov k úspešnému životu na vysokej škole. Tento program, ktorý poskytuje medzinárodne uznávanú kvalifikáciu pre vstup do vysokoškolského vzdelávania na viac ako 2000 univerzitách po celom svete, získal uznanie a rešpekt z popredných svetových univerzít. Misia IBDP spočíva v rozvoji zvedavej, vzdelanej a starostlivej mládeže, ktorá pomáha vytvárať lepší a mierumilovnejší svet prostredníctvom medzikultúrneho porozumenia a rešpektu. IB Diploma Programme svojím prísne štruktúrovaným vzdelávacím programom pripravuje študentov na efektívnu účasť v rýchlo sa rozvíjajúcej a čoraz viac sa globalizujúcej spoločnosti.

Postup prihlasovania:

  1. 26. február 2016: vyplnená prihláška; cover letter uvádzajúci, prečo si myslíte, že ste vhodným kandidátom; odporúčanie od triedneho učiteľa, posledné dve vysvedčenia, esej (550-600 slov), daňové priznania oboch rodičov a / alebo potvrdenie od zamestnávateľa oboch rodičov, vyplnený dotazník vybratých IB predmetov podpísaný rodičom
  2. 14. – 18. marec 2016 : osobný pohovor vrátane písomného testu z angličtiny a matematiky, prehliadky školy a obed s IB študentmi

Linkhttp://www.ibdp.sk/?page_id=93; http://www.ibdp.sk/wp-content/uploads/2015/11/IB-Scholarship-Application_General_20161.docx (prihláška)

Posted by admin