Dĺžka: 2 roky (šk.r. 2015/16 a 2016/17)

Krajina: Bratislava, Slovenská republika

Určené pre: študentov stredných škôl vo veku od 16 rokov; slovenské občianstvo, výborná znalosť angličtiny, študijný priemer do 1,3

Štipendium pokrýva: 100% školného

Očakávané náklady: 100 – 175 eur mesačne (ak potrebujete bývanie na internáte)

Deadline na prihlásenie: 27.2.2015

Charakteristika:

The British International School Bratislava poskytuje štipendium na štúdium na svojom International Baccalaureate Diploma Programme v Bratislave. Je to akademicky náročný dvojročný vzdelávací program so záverečnými skúškami (ekvivalentnými slovenskej maturite), ktoré pripravujú študentov, vo veku od 16 do 19, k úspešnému životu na vysokej škole. Tento program, ktorý poskytuje medzinárodne uznávanú kvalifikáciu pre vstup do vysokoškolského vzdelávania na viac ako 2000 univerzitách po celom svete, získal uznanie a rešpekt z popredných svetových univerzít. Misia IBDP spočíva v rozvoji zvedavej, vzdelanej a starostlivej mládeže, ktorá pomáha vytvárať lepší a mierumilovnejší svet prostredníctvom medzikultúrneho porozumenia a rešpektu. IB Diploma Programme svojím prísne štruktúrovaným vzdelávacím programom pripravuje študentov na efektívnu účasť v rýchlo sa rozvíjajúcej a čoraz viac sa globalizujúcej spoločnosti.

Postup prihlasovania:

1.    27.2.2015: vyplnená prihláška; cover letter uvádzajúci, prečo si myslíte, že ste vhodným kandidátom; odporúčanie od triedneho učiteľa, posledné dve vysvedčenia, esej (550-600 slov), daňové priznania oboch rodičov a / alebo potvrdenie od zamestnávateľa oboch rodičov, vyplnený dotazník IB možností podpísaný rodičom

2.    16.- 20.3.2015 : osobný pohovor vrátane písomného testu z angličtiny, prehliadky školy a obed s IB študentmi

Linkhttp://www.ibdp.sk/?page_id=93

http://www.ibdp.sk/wp-content/uploads/2015/01/IB-Scholarship-Application_General_2015.docx (prihláška)

[fblike style=”standard” showfaces=”false” width=”450″ verb=”like” font=”arial” locale=”sk_SK”]

Posted by admin

Leave a reply