Dĺžka: 10 mesiacov až 3 roky)

Krajina: Veľká Británia, USA

Určené pre: študentov 2. ročníka gymnázií a sexty (niektorých aj 1. ročníka a kvinty) osemročných gymnázií a lýceí

Štipendium pokrýva: školné na prestížnej súkromnej škole, vreckové 1800 dolárov na 10 mesiacov

Nevyhnutné poplatky: 3 300 eur (v sume je zahrnutá letenka, úvodná orientácia, školské pomôcky)

Očakávané náklady: 100 – 200 eur

Bývanie: host rodina/internát

Deadline na prihlásenie: 30. november 2015, 15:00

Charakteristika: Štipendium od ASSIST-u je pre slovenských stredoškolákov sprostredkované Nadáciou Otvorenej Spoločnosti (Open Society Foundation). Okrem tohto štipendia NOS-OSF ponúka ďalšie dve štipendiá : HMC, 10-mesačný pobyt vo Veľkej Británii a Davis, dvoj- až trojročný študijný pobyt v USA. Štipendium ASSIST ( American Secondary Schools for International Students and Teachers) ponúka 10-mesačný študijný pobyt v USA. Štipendisti majú možnosť študovať na prestížnych súkromných stredných školách (internátnych aj denných) v USA, zažiť americkú kultúru a mentalitu, stať sa nejaký čas členom americkej hosťovskej rodiny/rodín a jednoducho na vlastnú kožu zistiť, ako sa žije a študuje v USA. Štipendium je určené pre stredoškolákov, ktorí majú chuť získať mnoho nových vedomostí a skúseností a spoznať iný životný štýl. Podmienky účasti pre slovenských štipendistov  zahŕňajú: študent 2.ročníku na gymnáziu alebo sexty na osemročnom gymnáziu/lýceu a študijný priemer známok 1,5.

Postup prihlasovania:

  1. 20.11.2015: vyplnená prihláška, personal essay, informácia o finančnom zázemí rodiny, dve písomné odporúčania od učiteľov
  2. test SLEP + essay – testovanie všetkých, ktorí sa prihlásili na Ekonomickej univerzite v Bratislave
  3. V prípade postupu do ďalšieho kola, pohovor s manažérkou OSF, reprezentantom ASSIST-u a HMC (rocne stipko v GB), a jednou slovenskou štipendistkou ASSIST-u. Pohovor prebieha po trojiciach, rozoberaju sa personal essays, prihláška a hypotetické otázky typu: “Akú historickú osobnosť by si rád stretol, ak by si mal tú možnosť?”. Iné otázky sú kladené formou diskusie, napr.: “Ak by vláda SR mala veľa peňazí navyše, na čo by ste ich použili?”. Odporúčame byť v tomto rozhovore spontánny, zdravo sebavedomý a zhovorčivý.

Link: http://goo.gl/e3UCic

[fblike style=”standard” showfaces=”false” width=”450″ verb=”like” font=”arial” locale=”sk_SK”]

Posted by admin