Dĺžka: 4 týždne (27.6. – 25.7. 2015)

Krajina: USA (Wake Forest University, North Carolina; Purdue University, Indiana)

Určené pre: študentov strednej školy vo veku 16-18 rokov (k 27.6. 2015) s výbornou znalosťou angličtiny a záujmom o diplomaciu a USA

Štipendium pokrýva: víza, letenku, ubytovanie, stravu, výlety, vstupy (všetko)

Nevyhnutné poplatky: 0 eur

Očakávané náklady: 0 eur

Deadline: 28.02. 2015

Charakteristika: Študenti budú prostredníctvom tréningov, seminárov, študijných ciest a kultúrnych podujatí na Wake Forest University rozvíjať transatlantické vzťahy – upevňovať vzťahy medzi americkou a európskou mládežou z rôznych etnických, náboženských či národných skupín a zlepšovať tak vzájomné porozumenie medzi Spojenými štátmi a Európou. Vytvorí sa skupina mladých lídrov, ktorí budú rozširovať vedomosti a skúsenosti medzi svojimi rovesníkmi prostredníctvom spoločného projektu, ktorý bude počas trvania pobytu vytvorený. Štipendium je určené študentom, ktorí majú vynikajúce študijné výsledky, zapájajú sa do mimoškolských aktivít a nemali žiadnu alebo len minimálnu predošlú skúsenosť s pobytom v USA. Taktiež by mali prejavovať záujem o diplomaciu a americkú kultúru.

Postup prihlasovania:

  1. 28.2.2014: vyplnená prihláška, ktorá obsahuje informácie o študentovi, vysokoškolské študijné plány a personal statement. Znalosť angličtiny sa doporučuje dokladovať TOEFL testami, v opačnom prípade bude študent pozvaný na jazykové interview. Prihlášku treba zaslať na PolcikovaD@state.gov

Link: http://goo.gl/vz1Iks

[fblike style=”standard” showfaces=”false” width=”450″ verb=”like” font=”arial” locale=”sk_SK”]

Posted by admin

Leave a reply