Európsky Parlament pre Mladých (The European Youth Parliament, ďalej EYP) bol založený v roku 1987. Je to unikátne fórum, ktoré zapája mladých ľudí do procesu tvarovania vlastnej budúcej spoločnosti. EYP je jedna z najväčsích Európskych platforiem na politické debaty, medzikultúrne stretnutia a hlavne výmenu názorov medzi mladými ľuďmi z rôznych krajín nášho svetadielu – Európy. EYP Slovensko usporiadava výberové konferencie (National Selection Conference, ďalej NSC) každý rok. Prvá NSC na Slovensku bola v decembri roku 2010.

Cez školu som sa dopočul o takejto organizácii a rozhodol som sa tam ísť. Verím, že to bolo jedno z najlepších rozhodnutí v mojom živote. Mal som vtedy 17 rokov. 16-18 sú veru také ideálne roky na zapojenie sa ako delegát, ak by to niekto zvažoval. Nevedel som, čo od toho čakať. Moje vedomosti o politike neboli nič, čím by som sa chválil.

Program:

Prvý deň sme mali Team Building (ďalej TB). Najprv nás rozdelili do skupín podľa výborov, ktoré sme si vybrali. Ja som bol CULT. Výbor na kultúru a vzdelanie. Každý výbor má svojho chaira, zahraničnú osobu, ktorá má niekoľko úloh. Jednou z úloh je postarať sa o to, aby delegáti vždy vedeli čo majú robiť. Pomáha udržovať tempo diskusie a stará sa aj o to, aby medzi delegátmi panovala dobrá nálada a aby sa delegáti navzájom rešpektovali. Chair strávi s delegátmi každú minútu oficiálneho programu a tiež sa stará o to aby ste mali všetko, čo by ste mohli potrebovať. Zatiaľ o nej môžete uvažovat ako o nejakom sprievodcovi. TB, ako značí samotný názor je o tom, aby ste sa spoznali a zohrali ako jeden team. Chair má dopredu pripravené množstvo aktivít a hier, ktoré počas prvého dňa absolvujete. Druhý ďeň už budete pracovať na problematike so svojím výborom. Táto druhá časť NSC sa volá Committee Work (CW). Tam vypracujete rezolúciu na svoju tému. V decembri som chairoval výbor na kriminalitu. Naša téma bola ohladom zvýšenej organizovanej činnosti vďaka otvoreným hraniciam. Moji delegáti mali za úlohu prísť na efektívne riešenia, ale bez ohrozenia Schengenu. Tretí deň je deň D. General Assembly (GA). Je to finálna časť programu kde obhajujete svoju rezolúciu pred ostatnými výbormi, útočíte na iné rezolúcie ak s nimi nesúhlasíte a nakoniec sa hlasuje. Iba delegáti môžu hlasovať. Každý delegát má jeden hlas a môže hlasovať pre, proti alebo sa zdržať hlasovania. Ak ste na medzinárodnej session a rezolúcia prejde, tak sa posiela do skutočného Európskeho parlamentu. Nachádza sa tu aj porota, ktorá vyberie niekoľko mladých delegátov aby išli reprezentovať Slovensko na medzinárodné konferencie.

Toto je oficiálny program. Samozrejme, že sme mladí a chceme aj zábavu. Každý večer je nejaký ten program. Buď to pool party, bowling a kopa iných relaxujúcich činností. EYP sa za tie tri roky stalo mojím druhým domovom. Dá vám nezabudnuteľné spomienky, ponúkne vám možnosť cestovať po celej Európe do hociktorého mesta, kde sa usporadúva session. Vďaka EYP som spoznal ľudí, ktorí zmenili môj pohlad na život, na ostatních. Naučili ma tolerancii a seba-kritike. Taktiež sa môžete naučiť niekoľko užitočných fráz, napríklad po fínsky, človek nikdy nevie kedy sa to zíde!  Celá táto organizácia je pre mňa  viac ako politika, alebo debaty o politike. EYP tvoria ľudia a je to o nich. Multikulturálna diverzita sa tam prejavuje ako nikde inde – však kde lepšie pochopíte čo to naozaj znamená byť v multikulturálnom prostredí, ak nie v skupine 15 ľudí, kde každý jeden je z inej krajiny a ste nútení spolu komunikovať. Alebo na “Eurovillage” kde sa každá krajina predstaví so svojimi národnými jedlami v jednej obrovskej miestnosti. Kultúra ide aj cez brucho.

PS: Na záver sa možno chcete spýtať, či na to máte. Jediné čo potrebujete je mať dobrú angličtinu a chuť sa stretávať a komunikovať s ľuďmi z iných krajín. Ak máte radi ľudí, tak mágia EYP sa postará o zbytok.  Je to skúsenosť, ktorú prajem každému.

Daniel Novák,  Gymnázium L. Sáru

[fblike style=”standard” showfaces=”false” width=”450″ verb=”like” font=”arial” locale=”sk_SK”]

Posted by admin

Leave a reply