Dĺžka: 2 roky

Krajina: USA, Kanada, Bosna a Hercegovina, Taliansko, Holandsko, Wales, Costa Rica, Hong Kong, India, Nórsko, Venezuela, Svazijsko, Singapúr

Určené pre: študentov 2. a 3. ročníka (k 1.9.2015 nedovŕšia 18 rokov), prospech 2,0 a lepší, ovládajú základy anglického jazyka, nemali zníženú známku zo správania, majú slovenské štátne občianstvo

Štipendium pokrýva: školné, cestovné náklady, vreckové (platí iba pre niektoré krajiny)

Nevyhnutné poplatky: 0 eur

Očakávané náklady: závisí od krajiny, približne 80 – 250 eur mesačne

Bývanie: host rodina/internát

Deadline na prihlásenie: 15.02. 2015

Charakteristika: Študijný program United World Collages je súborom 13 škôl medzinárodného typu na takmer každom kontinente. Pri štúdiu sa nekladie dôraz len na akademickú stránku, no najmä na medzinárodné porozumenie, výchovu k mieru, službe či osobnostnému rozvoju. Štúdium pozostáva z dvojročného pobytu na jednej z UWC škôl. Študenti sú ubytovaní v internátoch a ich štúdium je realizované akademickým programom IB Diploma, ktorého súčasťou je okrem 6 predmetov z rôznych oblastí aj súbor mimoškolských aktivít – kreativita, aktivita a služba. Tento program je vhodný najmä pre študentov, ktorí sa neboja osobnej výzvy, ovládajú anglický jazyk a majú chuť spoznávať nové kultúry.

Postup prihlasovania:

  1. 15.2. 2015: vyplnená prihláška, ktorá obsahuje osobné údaje študenta a jeho študijné výsledky (nie sú kľúčovým kritériom výberu). Odovzdanie esejí na témy, ktoré sa každoročne menia. Je dôležitý osobný názor a všeobecný rozhľad uchádzača
  2. V prípade postupu do ďalšieho kola príde pozvánka na internú časť prijímacieho konania. To pozostáva z osobného pohovoru, kde participant v prítomnosti ostatných uchádačov predstaví seba a svoje mimoškolské aktivity. Nasleduje detailný osobný pohovor s porotou. Ďalej sa testujú argumentačné schopnosti formou akademickej debaty a schopnosť prezentácie formou improvizovaných rečí, prezentácie a diskusie.

Link: http://www.uwc.sk/uwc/

http://www.uwc.sk/prihlasky/ (prihláška)

[fblike style=”standard” showfaces=”false” width=”450″ verb=”like” font=”arial” locale=”sk_SK”]

Posted by admin

Leave a reply