Kedy: 13.5. 2013-20.5.2013

Kde: Atény, Grécko

Pre koho: stredoškoláci, vysokoškoláci

Cena: 0 eur

Deadline: 10.9. 2012

Charakteristika: Pobyt v Grécku zameraný na oboznámenie sa s ľudskými právami, vytvorenie pozitívneho postoja voči diverzite, vymazanie predsudkov, rasizmu a xenofóbie, podnietenie multikulturálnej debaty, výmeny kultúrnych a náboženských postojov a názorov. Očakávajte workshopy, brainstormingy, hry, aktivity, prednášky, prezentácie, práce v skupinách.

Link: http://www.youthnetworks.eu/ShowEvent.aspx?Event=different-but-equal

Posted by admin

Leave a reply