Kedy: 29.04. – 05.05.2013

Kde: Rekava, Litva

Pre koho: Spoločenskí študenti stredných / vysokých škôl s túžbou hľadieť na svet globálnejšie

Cena: 30% cestovných nákladov + vreckové

Deadline: 23. September 2012

Charakteristika: Pobyt je zameraný na stieranie stereotypov o rasách, národoch a kultúrnych zvyklostiach, a v multikultúrnom prostredí študentov stredných a vysokých škôl ich zmeniť na vzájomné pochopenie, toleranciu a otvorenosť voči svetu vo všetkých jeho formách. Participanti budú mať možnosť rozprávať o sebe a svojich tradíciách, a tým autenticky priblížiť svoju jedinečnosť ostatným. Je to skvelá príležitosť spoznať otvorených ľudí zo všetkých kútov sveta, a presvedčiť sa že xenofóbne a rasistické myšlienky zabraňujú rastu nášho tvorivého potenciálu. Pobyt zahŕňa aj poldenný výlet do Rigy. Znalosť angličtiny je nutná.

Posted by admin

Leave a reply