Kedy: 28-30. September; 5-7. Október

Kde: Trnava, Hotel Impiq

Pre koho: Mladí vedúci (15-17), mládežnícki vedúci a pracovníci s mládežou (18+)

Cena: 0 eur

Deadline: 14. September; 19.september

Charakteristika: Školenie mladých / mládežníckych vedúcich, ktoré prebieha počas dvoch / troch víkendov a končí sa realizáciou malého projektu podporeného sumou 200 eur od Iuventy, na prevedenie novozískaných zručností v oblasti leadershipu a práce s adolescentmi do praxe. Školenia sú vhodné pre študentov s chuťou robiť s mladými ľuďmi, znevýhodnenou skupinou, školou, a potrebujú peniaze a skúsenosti na realizáciu projektu.

Link: http://www.iuventa.sk/sk/KomPrax/O-narodnom-projekte.alej

http://www.iuventa.sk/sk/KomPrax/Mladi-veduci/Prihlasenie-sa-na-skolenie.alej (prihláška)

Posted by admin

Leave a reply