Kedy: 13. – 15.12.2012

Kde: Častá-Papiernička

Pre koho: Študenti stredných škôl so záujmom o medzinárodné vzťahy, právo, či politiku

Cena: 0 eur

Deadline: 25.11.2012

Charakteristika: Organizácia European Youth Parliament International každoročne v mnohých EU štátoch organizuje simulácie zasadaní medzionárodných komisií, ktoré fungujú ako výberové konania najaktívnejších delegátov do nasledujúceho internacionálneho kola. Zúčastnení delegáti strávia svoj pobyt rokovaním v zjednodušenej verzii skutočného Európskeho parlamentu, kde budú v rozličných komisiách diskutovať o aktuálnych problémoch a dianí v rozličných politických sférach. Ak máte záujem sa zúčastniť, kontaktuje vedenie vašej školy, pod ktorej záštitou budete na National Selection Conference vystupovať. Každá škola má možnosť vytvoriť delegáciu až 12 participantov, zastupujúcich rôzne komisie. Vyžaduje sa dobrá znalosť angličtiny, keďže národné aj medzinárodné kolá prebiehajú v anglickom jazyku.

Link: http://www.eyp.sk/eyp-slovakia/

http://nsc.formees.com/p/delegat/12660 (prihláška)

[fblike style=”standard” showfaces=”false” width=”450″ verb=”like” font=”arial” locale=”sk_SK”]

Posted by admin

Leave a reply