Kedy: Finále – 28.11. – 2.12.2012

Kde: Internet; Finále – Amsterdam, Holandsko

Pre koho: ľudia vo veku 15 – 30 rokov s chuťou vyjadriť sa k aktuálnym témam / so skúsenosťami s debatou

Cena: Cestovné náklady a ubytovanie sú hradené

Deadline:  5.10.2012

Charakteristika: Súťaž s možnosťou vyhrať pobyt v Amsterdame a zúčastniť sa na finále medzinárodného kola „Debate at Europe“. Zapojiť sa môžete nahraním 3 až 5 minútovej reči na tému medzigeneračnej spravodlivosti v rámci EU, ktoré uverejníte na internet (YouTube / Vimeo), a ktoré bude ohodnotené podľa kvality argumentácie, štruktúry, príkladov, podložených dôkazov, relevantnosti, a prezentácie. Medzinárodná komisia vyberie jedného víťaza, ktorý sa zapojí do finále v Holandsku, kde bude mať možnosť prezrieť si mesto, vypočuje si množstvo kvalitných rečí, a v prípade umiestnenia obdrží certifikát Medzinárodnej debatnej a vzdelávacej asociácie. Finálové aj prihlasovacie reči musia byť prednesené v anglickom jazyku.

Link: http://debateateurope.sda.sk/content/s%C3%BA%C5%A5a%C5%BE-v-kr%C3%A1tkych-re%C4%8Diach

[fblike style=”standard” showfaces=”false” width=”450″ verb=”like” font=”arial” locale=”sk_SK”]

Posted by admin

Leave a reply