Nábor

Fotka Pre Stredoškolákov.

Do organizácie Pre Stredoškolákov hľadáme od leta 2019 nové posily do tímu.

Aké role ponúkame?

GRAFICKÝ DIZAJNÉR
Grafik zodpovedá za vizuálnu identitu organizácie. Budeš sa podieľať na grafickom spracovaní webu, príspevkoch a printových médií. Neoddeliteľnou súčasťou bude tvoja aktívna komunikácia s členmi, ktorým budeš pomáhať vizuálne naplniť marketing a spracovať propagačné materiály.

Naučíš sa:
– pracovať s grafickým programom
– vytvárať grafiku
– pracovať s webom

BLOGER JUNIOR
Budeš zaoberať tvorením diverzného obsahu. Vďaka školeniam či feedbacku od edičného redaktora sa budeš učiť k slušnosti, vyváženosti, objektivite, poctivosti, čestnosti, pravdivosti, zodpovednosti a dôslednému overovaniu faktov v žurnalistike.

Naučíš sa:
– vykonávať novinárske činnosti v redakcií
– zhromažďovať, triediť a overovať informácie
– spracovávať zaujímavé témy
– samostatnosti a tvorivosti
– komunikovať s respondentmi –
klásť správne otázky
– vymýšľať kreatívny obsah
– fotografovať
– vytvárať grafiku

EDIČNÝ REDAKTOR
Pravopis, štylistika a formálna úprava textu bude v tvojej réžií. Postavíš sa medzi autora a čitateľa, aby bola zaručená správnosť textov. Feedback a odstraňovanie nedostatkov v textoch bude tvojím hlavným obsahom rozhovorov s autormi.

Naučíš sa:
– vizuálne spracovať text
– formálne spracovať text
– pravopis a štylistiku
– používať jazykové prostriedky v prospech obsahu.

KOORDINÁTOR PROGRAMU PS NA ŠKOLÁCH
PS na školách je program ambasádorov po Slovensku. Momentálne máme 20 ambasádorov, ktorých úlohou je vytvárať workshopy a eventy vo svojich mestách. Tvojou úlohou bude komunikácia s ambasádormi a vedením organizácie, nastavovanie mesačných cieľov a plánov, koordinovanie členov, motivovanie a stretávanie sa, či cestovanie po Slovensku.

Naučíš sa:
– vytvárať grafiku
– pracovať so sociálnymi médiami (Facebook. Instagram)
– stanovovať ciele, komunikovať s členmi organizácie
– vytvárať marketingové kampane
– stanovať riziká v marketingovej oblasti
Miesto: Bratislava

PR ASISTENT
Tvojou úlohou bude komunikácia s verejnosťou, našimi fanúšikmi a organizáciami, ktoré sú partnerské. Budeš vyhľadávať potencionálne partnerské organizácie, komunikovať s absolventmi našich programov, nastavovať komunikačné stratégie a komunikovať s našim HR. Súčasťou dobrovoľníctva sú aj pracovné cesty po Slovensku a do zahraničia.

Naučíš sa:
– vytvárať grafiku
– pracovať so sociálnymi médiami (Facebook. Instagram)
– stanovovať ciele, komunikovať s verejnosťou a organizáciami
– vytvárať marketingové a komunikačné stratégie
– stanovať riziká v marketingovej oblasti
– vytvárať newsletter
– viesť databázy
Miesto: Bratislava

MARKETING ASISTENT
Úlohou je vytváranie marketingových kampaní pre našu organizáciu. Budeš analyzovať výsledky kampaní a zapájať kreativitu pri vytváraní jednotlivých príspevkov a zároveň sa podieľať na budovaní značky Pre Stredoškolákov.

Naučíš sa:
– vytvárať grafiku
– pracovať so sociálnymi médiami (Facebook. Instagram)
– stanovovať ciele, komunikovať s verejnosťou a organizáciami
– vytvárať marketingové a komunikačné stratégie
– stanovať riziká v marketingovej oblasti
– vytvárať newsletter
– vytvárať videá, fotiť
– komunikovať s firmami (propagačné materiály, navrhovanie plagátov, oblečenia s logom organizácie, darčekov s našou značkou).
Miesto: Bratislava

EVENT ORGANIZÁTOR
V tíme PS eventov budeš pracovať v skupine ľudí, ktorí radi vytvárajú rôzne akcie, eventy, stretnutia. Zvládnuť krízový manažment pre teba čoskoro nebude problém a v tvojom tíme okúsiš organizáciu projektov s tými najlepšími.

Naučíš sa:
– základy reálneho projekt manažmentu 
– vybavovať speakerov a priestory
– vytvárať content na eventy
– zháňať catering
– komunikovať s moderátorom
– research na content na eventy
– komunikovať so speakermi
– proaktívne a s nasadením pristupovať ku stretnutiam
Miesto: Bratislava, Košice

AMBASÁDOR 
Ambasádori sú samostatné jednotky v jednotlivých mesta Slovenska. Ich úlohou je propagovať Pre Stredoškolákov, vytvárať workshopy na školách a malé eventy v mestách. Prinášajú Pre Stredoškolákov do regiónov a rozprávajú sa so stredoškolákmi o ich problémoch a potrebách, komunikujú so školami a ponúkajú riešenia na aktuálne problémy, zároveň sú podporou našich veľkých projektov ako sú Študentské voľby, Pre Stredoškolákov Leadership Program a Buddík. 

Naučíš sa: 
– profesionálne komunikovať so školami
– vytvárať malé eventy (základy projekt manažmentu)
– riešiť konflikty 
– prezentovať pred širokou verejnosťou 
– pracovať s rôznymi skupinami ľudí 

KOORDINÁTOR PROJEKTU QUICK KANCLE
Projekt Quick Kancle je kreatívny impact inkubátor pre začínajúce mládežnícke neziskovky, iniciatívy a projekty. Pôvodne začal formou polročných turnusov a neskôr sa turnus predĺžil na dobu školského roka. Momentálne funguje na báze jednoročného členstva. Každý rok vyberáme niekoľko neziskoviek, iniciatív alebo neformálnych združení. Členským neziskovkám poskytujeme nielen priestory, ale aj školenia, teambuildingy či networking. Viac informácii o projekte nájdeš na www.quickkancel.com 

Koordinátor je zodpovedný za celý priestor a projekt. Jeho úlohou je komunikovať s neziskovými organizáciami, spravovať priestory, manažovať fluktuáciu organizácii, organizovať eventy a školenia a vytvárať zaujímavé aktivity pre členské organizácie. Výhodou je možnosť vytvorenia si vlastného tímu. 

Naučíš sa:
– komunikovať s neziskovými organizáciami
– manažovať ľudí a zdroje 
– základy event manažmentu 
– riešiť problémy medzi konkurenciou
Miesto: Bratislava

 

Prihlásiť sa môžeš TU.

Prípade otázok môžeš kontaktovať Tibora Lachkoviča na tibor@pres.sk.