Category: Dobrovoľníctvo

Venčenie psov v útulku

Kedy: nie je časovo...

/ November 13, 2013

Preklad a dabovanie na Khan Academy

Kedy: Kedykoľvek – nie...

/ November 13, 2013