Month: January 2019

Na pódiu cítim, že nie som sama

    Andrea Blahová...

/ January 12, 2019

Prečo známky nie sú všetko?

Hovorí sa, že jednotkári...

/ January 7, 2019