Študentské voľby sú neformálnym vzdelávaním k aktívnemu občianstvu najmä pre študentov, ktorí nemajú právo voliť. Organizátorom Študentských volieb je združenie Pre Stredoškolákov v spolupráci so strednými školami, nevykonáva ich za tým účelom zriadená prieskumná agentúra, preto nie sú volebným prieskumom podľa zákona o volebnej kampani.

Výsledky Študentských volieb 2017

Posted by Emma Miklášová