Kedy: 4. – 6. november

Kde: Paneurópska vysoká škola, Bratislava

Cena: International 100 eur, slovenskí delegáti 90 eur a bratislavskí delegáti 60 eur

Pre koho: pre stredoškolákov, ktorých zaujímajú medzinárodné vzťahy a chcú si zlepšiť debatné schopnosti v angličtine

Deadline: 10. október

Charakteristika: BratMUN (Bratislava Model United Nations) je simulovaná konferencia naozajstných Spojených Národov, ktorá však prebieha v rovnakom duchu. Jej súčasťou je riadna otváracia ceremónia, následné debaty a neskôr oficiálne vyhodnotenie. Úlohou študentov je zastupovať určitú krajinu, či už ako delegát alebo ambasádor, vedieť sa s ňou stotožniť a obhajovať jej najlepšie záujmy. Účasťou na tomto podujatí si študenti zlepšia nie len sebavedomie, ale aj diskusné schopnosti, seba-vyjadrovanie a diplomatické schopnosti. Vzhľadom na to, že na podujatí sa zúčastnia aj participanti z iných krajín, je podmienkou aj znalosť anglického jazyka.

Link: bratmun.sk

 

Posted by Jasna Cifrová