Dĺžka: 10 mesiacov

Krajiny: USA (Wisconsin, Nebraska)

Určené pre: študentov 2. ročníka strednej školy (vycestovanie v 3. ročníku)

Štipendium pokrýva: školné na prestížnych kresťaských súkromných školách

Nevyhnutné poplatky: 0 eur

Očakávané náklady: 70 – 150 eur mesačne

Bývanie: host rodina

Deadline na prihlásenie: 15.01.2015

Charakteristika: Global Outreach je ročný katolícky štipendijný program určený mladým stredoškolským lídrom zo strednej a východnej Európy. Program vznikol ako americká iniciatíva podporiť rozbitú cirkev v bývalých komunistických krajinách. Cieľom programu je akademicky aj osobne pomôcť študentom v ich osobnostnom raste, ukázať im inú kultúru, cirkevné prostredie a podnietiť ďalšiu spoluprácu medzi americkými a európskymi kresťanskými organizáciami. Študenti sú vždy umiestňovaní do kresťanských host rodín a študujú na súkromných katolíckych školách s výbornou akademickou reputáciou v štátoch Wisconsin a Nebraska. Od študentov sa očakáva, že sa budú aktívne zapájať do školských a mimoškolských aktivít a aktivít v host rodinách – športy, divadlo, lokálna komunita.

Postup prihlasovania:

  1. Vyplnená prihláška oskenovaná a poslaná na priloženú adresu; prihláška obsahuje: základné informácie o študentovi a jeho rodine; dôvody, pre ktoré sa študent rozhodol prihlásiť (motivácia študenta); oskenované vysvedčenie z minulého roku; 4 odporúčania – riaditeľ školy, učiteľ angličtiny, triedny učiteľ, pastor.
  2. Výsledok bude študentom oznámený v priebehu niekoľkých týždňov.

Link: http://www.globaloutreachprogram.com/index.cfm?load=page&page=4

[fblike style=”standard” showfaces=”false” width=”450″ verb=”like” font=”arial” locale=”sk_SK”]

Posted by admin

Leave a reply